Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 27. jūlija saistošos noteikumus "Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".
Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2021

Ādažu novadā 2021. gada 26. janvārī
Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 2 § 36)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2015. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 43/2015 "Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2021 "Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. 2021. gada 1. janvārī stājās spēkā 2020. gada 24. novembra likums "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā" (turpmāk – Likums), saskaņā ar kuru no 2021. gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā pašvaldību institūcijām, nav jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu.

1.2. Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektajā daļā noteikts, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu būtība ir noteikt Ādažu novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu – oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo saistošo noteikumu un to paskaidrojumu rakstu publikācijas izdevumus sedz valsts.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbību. Saistošo noteikumu publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paātrinās saistošo noteikumu spēkā stāšanos.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināma.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
18.02.2021