Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Saldū 2021. gada 16. jūlijā

Par Saldus novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 16. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu
(prot. Nr. 13, 13. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Saldus novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Saldus novada domes 2015. gada 26. novembra saistošos noteikumus Nr. 35 "Par Saldus novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.2. Brocēnu novada pašvaldības 2015. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 19 "Par Brocēnu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par Saldus novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada domes saistošo noteikumu turpmākas publicēšanas vietu - oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Projekta nepieciešamības pamatojums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 3. panta pirmā daļa nosaka, ka Oficiālajā izdevumā publicē ārējos normatīvos aktus, ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti, savukārt pašvaldību saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā publicē likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā apjomā".

Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektā daļa nosaka, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā, bet ar 2021. gada 1. janvāri saistošo noteikumu publicēšana oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" būs obligāta.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām Izskatīts un akceptēts domes vadības darba grupā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

29.07.2021