Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ogres novada domes saistošie noteikumi Nr.13

(prot. Nr.18; 5.§) Ogrē 2003.gada 25.septembrī

Par Ogres pilsētas atļauto un plānoto teritorijas izmantošanu (zonējumu)

Izdoti saskaņā ar LR 19.05.1994. likuma "Par pašvaldībām" 43.p. 1.d. 1.p. un MK 05.12.2000. noteikumu Nr.423 "Noteikumi par teritoriju plānojumiem" 23.p.

1.Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Ogres novada Ogres pilsētā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas būves, zemesgabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo noteikumu pielikumā esošajā kartē atļauto un plānoto zemes, ēku un būvju izmantošanu.

2.Šie noteikumi ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pēc to pieņemšanas izliekami redzamā vietā novada domes ēkā, un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izlikšanas.

3.Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

3.1. Ogres pilsētas Tautas deputātu padomes 22.12.1993. lēmums "Par pilsētas perspektīvās attīstības plāna apstiprināšanu";

3.2. 06.04.1995. Ogres pilsētas domes lēmums Nr.127 "Par izmaiņām 1993.g koriģētajā Ogres pilsētas ģenplānā";

3.3. 03.12.97. Ogres pilsētas domes lēmums Nr.418 "Par Ogres pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšnu;

3.4.15.04.1998. Ogres pilsētas domes lēmums Nr.37 "Par izmaiņām domes 01.04.1998. lēmumā Nr.106";

3.5.23.09.1998.Ogres pilsētas domes lēmuma Nr. 351 "Par izmaiņām Ogres pilsētas ģenerālplānā Stirnu - Brīvības ielu rajonā un grozījumu pilsētas ģenerālplānā Celtnieku ielā izskatīšanas atlikšanu" 1.punkts;

3.6. 03.05.2001. Ogres pilsētas domes lēmuma Nr.70 "Par Ogres pilsētas ģenerālplānu" 2.punkts.

Ogres novada domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs

22.10.2003