Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.06.1999. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Liepājā 1999.gada 8.aprīlī (prot. Nr.8, 5.§)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 1999.gadā
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Liepājas pilsētas zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem (nomniekiem).

1.2. Noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

2.1. Liepājas pilsētas dome var piešķirt atvieglojumus ne vairāk kā 50% apmērā šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

2.1.1. politiski represētām personām par zemi, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus;

2.1.2. pirmās un otrās grupas invalīdiem;

2.1.3. par zemi, kas nodota Latvijas Neredzīgo biedrības SIA "Liepājas neredzīgo biedrības uzņēmums" lietošanā.

2.2. Liepājas pilsētas dome var piešķirt atvieglojumus ne vairāk kā 70% apmērā Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļu saimniecības bezpeļņas organizācijām par pašvaldības dzīvojamā fonda zemi.

2.3. Liepājas pilsētas dome var piešķirt atvieglojumus 90% apmērā uzņēmējsabiedrībām vai uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību Liepājas ostas teritorijā un ir veikuši lielus kapitālieguldījumus ostas piestātņu rekonstrukcijā.

(Liepājas pilsētas domes 03.06.1999. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus

3.1. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Liepājas pilsētas domē motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kurā juridiskajai personai jānorāda pamatojums, bet fiziskai personai iesniegumam jāpievieno atvieglojumu piemērošanas apliecinoši dokumenti (pielikums).

3.2. Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Finansu komiteja pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu vai iesnieguma noraidīšanu 2.1.1. un 2.1.2. punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām pēc Finansu pārvaldes sagatavotā atzinuma.

3.3. Pārējos gadījumos lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu pieņem Liepājas pilsētas dome pēc pastāvīgās Finansu komitejas lēmuma.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Iesniedzamo dokumentu saraksts

Liepājas pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 1999.gadā" 2.1.1. un 2.1.2.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

— VDEĀK invaliditātes izziņas kopija;

— politiski represētās personas apliecības kopija;

— politiski represētām personām — dokuments, kas apliecina īpašuma piederību vismaz piecus gadus.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
19.06.1999