Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.42

Jūrmalā 2018.gada 22.novembrī (prot. Nr.16, 15.p.)

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr.28 "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošos noteikumus Nr.28 "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.42 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr.28 "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz likumu "Grozījumi Autopārvadājuma likumā", kas stājās spēkā 2017.gada 26.oktobrī, ar ko arī Autopārvadājuma likuma 35.pants tika izteikts jaunā redakcijā. Minētais likums nepiešķir pašvaldībai tiesības izdot saistošos noteikumus attiecībā uz vieglo taksometru licencēšanas noteikumiem.

Tāpat pamatojoties uz Autopārvadājuma likumu spēkā esošajā redakcijā tiek izdoti Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumi Nr.148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru" un Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumi Nr.146 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu", kas nosaka kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) plānošanas reģionos un republikas pilsētās. Līdz ar to pašvaldībai vairs nav nepieciešams ar saistošajiem noteikumiem noteikt kārību, kādā izsniedzama speciālā atļauja (licence) un ar to saistītie dokumenti regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošie noteikumi Nr.28 "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" tiek atzīti par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām Nav nepieciešama.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

09.01.2019