Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 146

Rīgā 2018. gada 6. martā (prot. Nr. 14 34. §)
Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
6. panta piekto daļu, 30. panta sesto daļu un
35. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem, taksometriem un vieglajiem automobiļiem, kā arī tās maksāšanas kārtību.

2. Valsts nodevas apmērs ir šāds:

2.1. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem – 22,00 euro;

2.2. par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem un vieglajiem automobiļiem – 50,00 euro;

2.3. par speciālās atļaujas (licences) atkārtotu izsniegšanu – 8,00 euro.

3. Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, izmantojot šādus maksājumu pakalpojuma veidus:

3.1. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, no tā uzņēmuma konta, kas saņem speciālo atļauju (licenci);

3.2. ar tā uzņēmuma kontam piesaistītu maksājumu karti, kurš saņem speciālo atļauju (licenci), maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā;

3.3. izmantojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu no tā uzņēmuma konta, kurš saņem speciālo atļauju (licenci).

4. Valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem (izņemot šo noteikumu 5. punktā minēto gadījumu) un vieglajiem automobiļiem ieskaita valsts pamatbudžetā.

5. Valsts nodevu par valstspilsētas pašvaldības izsniegto speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un taksometriem ieskaita speciālās atļaujas (licences) izsniedzēja pašvaldības budžetā.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

6. Valsts nodevu par plānošanas reģiona speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem ieskaita valsts pamatbudžetā.

7. Ieņēmumus no šo noteikumu 6. punktā minētās valsts nodevas kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstošus izdevumus plāno Satiksmes ministrijas attiecīgajā budžeta programmā (apakšprogrammā) plānošanas reģioniem valsts deleģēto uzdevumu izpildei. Satiksmes ministrija ir atbildīga, lai izdevumi paredzēto uzdevumu izpildei nepārsniedz valsts pamatbudžetā ieskaitītās valsts nodevas ieņēmumu apjomu.

8. Šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem piemēro speciālajām atļaujām (licencēm), kurām derīguma termiņš sākas 2018. gada 1. maijā.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumus Nr. 731 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 173. nr.).

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
01.07.2021