Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Liepājā 2007.gada 15.februārī (prot. Nr.2, 38.§)

Mājdzīvnieku uzturēšana Liepājā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka mājdzīvnieku uzturēšanas, reģistrēšanas un mājdzīvnieku klaiņošanas novēršanas kārtību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

1.2. Noteikumu par mājdzīvnieku uzturēšanu Liepājā mērķi ir:

1.2.1. reglamentēt mājdzīvnieku uzturēšanu un identificēšanu;

1.2.2. samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties ar trakumsērgu un slimībām, kas kopējas mājdzīvniekiem un cilvēkiem;

1.2.3. novērst apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu pilsētā.

1.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras tur mājdzīvniekus Liepājā.

1.4. Šo saistošo noteikumu prasību izpildi kontrolē Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki saskaņā ar Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas nolikumu.

1.5. Nekustamā īpašuma īpašnieks (valdītājs) viņam piederošajos (apsaimniekošanā esošajos) objektos un teritorijās nedrīkst pieļaut klaiņojošu mājdzīvnieku uzturēšanos, klaiņojošu mājdzīvnieku neiekļūšanu bēniņos, pagrabos un citās neapdzīvotās telpās.

1.6. Aizliegts barot klaiņojošus dzīvniekus ēku pagrabos, kāpņu telpās un tiešā ēku tuvumā.

2. Mājdzīvnieku īpašnieku pienākumi un tiesības

2.1. Suņu īpašnieku pienākumi ir:

2.1.1. turēt tikai reģistrētus suņus;

2.1.2. samaksāt suņa turēšanas ikgadējo nodevu;

2.1.3. turēt tikai pret trakumsērgu vakcinētus suņus;

2.1.3. ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā, kur pie vārtiem, ieejām (redzamā vietā) jāuzliek uzraksts "Suns";

2.1.4. izvest suņus pastaigā pilsētas apstādījumos (sabiedriskās apzaļumotās teritorijās) tikai pavadā, izvest suņus pilsētas publiskās vietās un dzīvojamo ēku koplietošanas telpās tikai pavadā un ar sunim uzliktu uzpurni;

2.1.5. nepieļaut, ka suņi piemēslo pilsētas teritoriju, dzīvojamo vai sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties satīrīt suņa atstātos ekskrementus;

2.1.6. nepieļaut suņu turēšanu māju balkonos un lodžijās;

2.1.7. neievest un nepeldināt suņus Liepājas pilsētas peldvietās un atpūtas vietās.

2.2. Ārpus norobežotās teritorijas bez pavadas un uzpurņa suni atļauts palaist speciāli iekārtotos iežogotos suņu pastaigas laukumos īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt suņa rīcību.

2.3. Kaķu īpašnieku pienākumi ir:

2.3.1. nepieļaut kaķu atrašanos ārpus īpašnieka valdījumā esošas teritorijas, ja tie nav vakcinēti pret trakumsērgu;

2.3.2. nodrošināt, lai kaķiem, atrodoties ārpus īpašnieka valdījumā esošās teritorijas, būtu kakla siksna un lai tie nepiemēslotu pilsētas dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas.

3. Suņu reģistrācijas kārtība

3.1. Suņa īpašniekam ir pienākums 2 (divu) nedēļu laikā pēc suņa iegūšanas īpašumā reģistrēt suni pie sertificēta veterinārārsta, saņemot reģistrācijas žetonu. Kucēni jāreģistrē līdz 3 (trīs) mēnešu vecuma sasniegšanai.

3.2. Suņa reģistrācijas žetons jāpiestiprina pie suņa kakla siksnas.

3.3. Suņa reģistrācijas žetona nozaudēšanas gadījumā suņa īpašniekam jāsamaksā reģistrācijas žetona izgatavošanas izdevumi.

3.4. Datu uzturēšanu par suņu reģistrāciju Mājdzīvnieku reģistrā veic Liepājas pilsētas pašvaldības Vides daļa.

4. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana, izolācija un eitanāzija

4.1. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanai ir atļauts izmantot humānas metodes, tai skaitā īslaicīgu iemidzināšanu.

4.2. Noķertie klaiņojošie dzīvnieki jānogādā dzīvnieku patversmē. Dzīvnieka īpašnieks 14 dienu laikā var dzīvnieku saņemt, sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Suņa vai kaķa īpašniekam jāuzrāda suņa vai kaķa vakcinācijas apliecība.

4.3. Klaiņojošo dzīvnieku izolācijas dienestam nepieciešamības gadījumā jāno­drošina dzīvnieku izķeršana brīvdienās un svētku dienās, kā arī laikā no pulksten 17.00 līdz 8.00, nodrošinot darbinieku ierašanos notikuma vietā:

4.3.1. vienas stundas laikā no izsaukuma saņemšanas brīža, ja dzīvnieks ir savainots vai miris;

4.1.2. divu stundu laikā, ja dzīvnieks jāizķer.

5. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

5.1. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vainīgās fiziskās un juridiskās personas soda administratīvi saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumiem.

5.2. Administratīvā soda samaksāšana neatbrīvo vainīgās personas no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā nodarītos zaudējumus.

6. Noslēguma noteikumi

6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6.2. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 1996.gada 2.jūlija noteikumi "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Liepājā".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

29.03.2007