Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Preiļu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošos noteikumus "Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2016/7

Preiļos 2016.gada 28.aprīlī

Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu, prot. Nr.7, 21.2.§

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir laikraksts "Preiļu Novada Vēstis".

Preiļu novada domes priekšsēdētāja M.PlivdaPreiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2016/7 "Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Sakarā ar spēkā esošām izmaiņām LR normatīvajos aktos - likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektajā daļā noteikto prasību, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka novada domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vietu, ir nepieciešams pieņemt attiecīgus saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piekto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Preiļu novada domes izdoto saistošo noteikumu publikācijas vietu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads.

Preiļu novada domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.
02.06.2016