Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 35

Gulbenē 2019. gada 28. novembrī (prot. Nr. 18, 40. §)

Par Gulbenes novada domes 2016. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 19 "Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2016. gada 29. septembra Nr. 19 "Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2019. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 35 "Par Gulbenes novada domes 2016. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 19 "Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā, ka ar Gulbenes novada domes saistošajiem noteikumiem netiek paredzētas papildu prasības attiecībā uz pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu, nevar tikt paredzēta atbildība saistošajos noteikumos par šo prasību pārkāpšanu.

Par Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi" prasību pārkāpšanu šobrīd administratīvā atbildība ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 66.1 pantā, bet ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu tiks paredzēta Meliorācijas likumā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2016. gada 29. septembra noteikumus Nr. 19 "Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

16.01.2020