Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Talsos 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 1, 17. p., lēmums Nr. 17)

Par Talsu novada domes 2018. gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 6 "Par garantēto minimālo ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2018. gada 12. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6 "Par garantēto minimālo ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā" (prot. Nr. 7, 2. p., lēmums Nr. 121).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. februārī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

Saistošo noteikumu Nr. 4 "Par Talsu novada domes 2018. gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 6 "Par garantēto minimālo ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā no 2021. gada 1. janvāri ir palielināts garantēto minimālo ienākumu slieksnis no 64 euro mēnesī vienai personai mājsaimniecībā līdz 109 euro mēnesī pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Ar 2021. gada 1. janvāri par spēku zaudējušiem ir atzīti Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākuma līmeni", šo noteikumu 3. punkts noteica, ka "pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām [..]"

Pamatojoties uz iepriekš minēto Talsu novada domes 2018. gada 12. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Par garantēto minimālo ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā" ir atzīstami par spēku zaudējušiem. Šie saistošie noteikumi noteica citu garantēto minimālo ienākumu slieksni noteiktām iedzīvotāju grupām,

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2018. gada 12. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 6 "Par garantēto minimālo ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā" no 2021. gada 1. februāra.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

01.02.2021