Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Daugavpilī 2012.gada 23.februārī (prot. Nr.4, 7.§)

Par Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 "Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošos noteikumus Nr.4 "Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.KulakovaDaugavpils pilsētas domes 2012. gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.8 "Par Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 "Daugavpils pilsētas peldvietu ierīkošanas, apsaimniekošanas un sanitārijas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar 2012.gada 13.janvāri stājās spēkā Ministru kabineta 2012.gada 13.janvāra noteikumi Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība" (turpmāk - MK noteikumi), kas nosaka peldvietas izveidošanas kārtību, peldvietas uzturēšanas kārtību, kā arī drošības un higiēnas prasības peldvietā, peldvietas, kurās peldvietu ūdens monitoringu veic par valsts budžeta līdzekļiem.

Ievērojot to, ka MK noteikumi noteic peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtību, nepieciešams Noteikumus atzīst par spēku zaudējušiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi tiks atzīti par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Komunālās saimniecības pārvaldi.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

29.03.2012