Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Jēkabpilī 2019.gada 9.maijā

Par Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošo noteikumu Nr.34 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
09.05.2019. lēmumu Nr.189 (prot. Nr.14, 8.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošos noteikumus Nr.34 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

 

Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils pilsētas domes 09.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Par Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošo noteikumu Nr.34 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" Noslēgumu jautājumu 139.punktā noteikts, ka pašvaldības izvērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu izdotos pašvaldību saistošos noteikumus un, ja nepieciešams, līdz 2019.gada 1.janvārim izdod jaunus saistošos noteikumus.

Izvērtējot Jēkabpils pilsētas domes saistošos noteikumus, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu, nepieciešams ar saistošajiem noteikumiem atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošos noteikumus Nr.34 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošos noteikumus Nr.34 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

01.06.2019