Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.51

Rēzeknē 2014.gada 7.novembrī (prot. Nr.44, 22.p.)

Par Rēzeknes pilsētas domes 2007.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 "Rēzeknes pilsētas piespiedu uzkopšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes pilsētas domes 2007.gada 8.jūnija saistošos noteikumus Nr.9 "Rēzeknes pilsētas piespiedu uzkopšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.115).

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.BartaševičsPaskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.51 "Par Rēzeknes pilsētas domes 2007.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 "Rēzeknes pilsētas piespiedu uzkopšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nosaka, ka Rēzeknes pilsētas domes 2007.gada 8.jūnija saistošie noteikumi Nr.9 "Rēzeknes pilsētas piespiedu uzkopšanas noteikumi" zaudējuši spēku.

2. Īss projekta satura izklāsts

2014.gada 7.augustā Rēzeknes pilsētas dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk ministrija) vēstuli Nr.18-6/7281 ar lūgumu atcelt Rēzeknes pilsētas domes 2007.gada 8.jūnija saistošos noteikumus Nr.9 "Rēzeknes pilsētas piespiedu uzkopšanas noteikumi", jo atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajiem autonomās funkcijas uzdevumiem, pašvaldība negādā par citām personām piederošu vai valdījumā esošu nekustamo īpašumu uzturēšanu. Ievērojot minēto, pašvaldība nav tiesīga nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja vietā veikt nekustamā īpašuma uzturēšanas darbības. Sakarā ar to nepieciešams izdot saistošos noteikumus par Rēzeknes pilsētas domes 2007.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 "Rēzeknes pilsētas piespiedu uzkopšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
7. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Saistošo noteikumu projekts tiks publicēts Rēzeknes pilsētas portālā www.rezekne.lv. un tiks izvietots Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

14.11.2014