Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/2016

Mārupē 2016. gada 29. jūnijā

Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas "Mazcenas dārzi" lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

Apstiprināti
ar Mārupes novada domes
2016. gada 29. jūnija
sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 14

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem
" 91. punktu

1. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprinātas Lokālplānojuma Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai "Mazcenas dārzi" saistošās daļas:

1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

1.2. Grafiskā daļa - funkcionālais zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām, un objektiem.

2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas "Mazcenas dārzi" lokālplānojuma teritorijā ir spēka lokālplānojumā noteiktais funkcionālais zonējums un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

13.07.2016