Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 7

(prot.Nr.12, 3.§) Liepājā 2002.gada 30.maijā

Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai pilsētas pludmalē

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 2.punktu

1. Saistošie noteikumi "Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai pilsētas pludmalē" (turpmāk - noteikumi) nosaka prasības, kuras jāievēro, iebraucot pilsētas pludmalē, lai nodrošinātu Liepājas pilsētas teritorijā publiskajā lietošanā esošo ūdeņu un kāpu zonas aizsardzību un uzturēšanu kārtībā.

2. Fiziskas vai juridiskas personas drīkst iebraukt pilsētas pludmalē ar transporta līdzekļiem, iepriekš saņemot atļauju (pielikumā) Liepājas pilsētas dome (turpmāk - dome).

3. Atļaujas iebraukšanai pilsētas pludmalē izsniedz, lai fiziskas vai juridiskas personas realizētu zvejas tiesību nomu, savāktu aļģu masu vai nodarbotos ar ūdens sporta veidiem tam atļautajās vietās, kā arī masu pasākumu organizēšanai un pludmales kopšanas darbu veikšanai.

4. Atļaujas saņemšanai fiziska vai juridiska persona iesniedz domes Vides nodaļā motivētu iesniegumu, kurā norādīts iebraukšanas mērķis, transporta līdzekļa marka un tā valsts reģistrācijas numurs.

5. Atļauju izsniedz domes Vides nodaļa.

6. Noteikumu izpildi kontrolē Liepājas pilsētas pašvaldības policija.

7. Par noteikumu neievērošanu uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

8. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

9. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2002.gada 4.aprīļa saistošos noteikumus Nr.5 "Par nodevu iebraukšanai pilsētas pludmalē".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

LIEP7 COPY.GIF (51243 bytes)

17.01.2008