Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 52

Rīgā 2021. gada 26. maijā (prot. Nr. 23, 4. §)

Par Rīgas domes 2005. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 27 "Noteikumi par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr. 27 "Noteikumi par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, Nr. 190; 2013, Nr. 212; 2021, Nr. 24).

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 52 "Par Rīgas domes 2005. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 27 "Noteikumi par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz Rīgas domes 2005. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 27 "Noteikumi par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 27) atzīšanu par spēku zaudējušiem.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi Nr. 27 tika izdoti, lai attiecībā uz noslēgto deleģēšanas līgumu ar Rīgas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" noteiktu maksu un maksāšanas kārtību par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu.

Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumi Nr. 767 "Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa" neparedz maksas un maksāšanas kārtības noteikšanu pašvaldības saistošajos noteikumos. Ņemot vērā minēto, šobrīd nav tiesiska pamatojuma saistošo noteikumu Nr. 27 spēkā esamībai, tāpēc tie ir atzīstami par spēku zaudējušiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašlaik ietekme uz pašvaldības budžetu precīzi nav nosakāma.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

15.06.2021