Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Jūrmalā 2005.gada 3.augustā (prot. Nr.15, 8.p.)

Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par izlozēm un azartspēlēm" 20.panta 1.daļu un Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 1.daļas 13.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi tiek pieņemti ar mērķi ierobežot azartspēļu organizēšanu Jūrmalas teritorijā, tādējādi mazinot no azartspēlēm atkarīgo cilvēku skaitu.

1.2. Aizliegts azartspēļu organizēšanas vietās atrasties personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

1.3. Noteikumi ir saistoši visā Jūrmalas administratīvajā teritorijā.

2. Azartspēļu organizēšanas kārtība Jūrmalas pilsētā

Noteikt, ka azartspēles nedrīkst organizēt visā Jūrmalas pilsētā, izņemot šādas teritorijas:

2.1. Ķemeros:

2.1.1. teritorijā starp Miervalža Ķemeru gatvi, zemesgabalu Tukuma ielā 32 un zemesgabalu Tūristu ielā 1;

2.1.2. teritorijā starp Tūristu ielu un zemesgabala Tūristu ielā 12/14 austrumu, dienvidu un rietumu robežu.

2.2. Jaunķemeros:

2.2.1. teritorijā starp Zvīņu ielu, Kolkas ielu, pludmali un zemesgabala Zvīņu ielā 2 austrumu robežu;

2.2.2. teritorijā starp Kolkas ielu, zemesgabaliem Jaunķemeri 1117, Jaunķemeru ceļš 7, Jaunķemeri 1123 un Jūrmalas robežu ar Lapmežciema pagastu.

2.3. Slokā:

2.3.1. teritorijā starp Jūrkalnes ielu, Mežmalas ielu, Fabrikas ielu, Krasta ielu, Vēsmas ielu, Dzirnavu ielu un Lielupi.

2.4. Mellužos:

2.4.1. teritorijā starp Mellužu prospektu, Mežsargu ielu, Kāpu ielu un zemesgabalu Mežsargu ielā 4/6, Kāpu ielā 36a, un Mellužu prospekta rietumu robežām.

2.5. Dubultos:

2.5.1. teritorijā starp Amulas ielu, Dubultu prospektu, zemesgabalu Jaundubulti 1402 un zemesgabala Dubultu prospektā 51 austrumu robežu;

2.5.2. teritorijā starp Salacas ielu, Dubultu prospektu, Gaujas ielu un zemesgabala Dubultu prospektā 101 ziemeļu robežu.

2.6. Majoros:

2.6.1. teritorijā starp Vanagu ielu, Jūras ielu, Tirgoņu ielu un pludmali;

2.6.2. teritorijā starp Jūras ielu, Viktorijas ielu un zemesgabala Jūras ielā 56 austrumu robežu, un zemesgabala Viktorijas ielā 5 austrumu un dienvidu robežām;

2.6.3. teritorijā starp Ātro ielu, Jomas ielu, Omnibusa ielu un zemesgabala Jomas ielā 29/31 ziemeļu robežu;

2.6.4. teritorijā starp Pilsoņu ielu, Jomas ielu, Teātra ielu un zemesgabala Jomas ielā 47/49 ziemeļu robežu;

2.6.5. teritorijā starp Jomas ielu, Kaudzīšu ielu, Viļuma ielu un zemesgabala Jomas ielā 90 dienvidu robežu;

2.6.6. teritorijā starp Turaidas ielu, Rembates ielu, zemesgabaliem Rembates ielā 4, Rembates ielā 2 un zemesgabala Turaidas ielā 15 dienvidu robežu.

2.7. Dzintaros:

2.7.1. teritorijā starp Dzintaru prospektu, Ainažu ielu, zemesgabalu Dzintari 2103 un zemesgabala Dzintaru prospektā 68 rietumu robežu;

2.7.2. teritorijā starp Meža prospektu, Limbažu ielu, Edinburgas prospektu un zemesgabala Edinburgas prospektā 15 austrumu robežu;

2.7.3. teritorijā starp Ropažu ielu, Meža prospektu un zemesgabala Kalsnavas ielā2 dienvidu un austrumu robežām.

2.8. Bulduros:

2.8.1. teritorijā starp Bulduru prospektu, 9.līniju, Meža prospektu un zemesgabala Bulduru prospektā 64/68 austrumu robežu.

2.9. Lielupē:

2.9.1. teritorijā starp Vikingu ielu un zemesgabala Vikingu ielā 3 austrumu, zie­meļu un rietumu robežām.

3. Saistošo noteikumu 2.punktā noteiktajos gadījumos pašvaldības atļauju izsniedz domes uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisija

3.1. Atļaujas saņemšanai uzņēmumam nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

3.1.1. uzņēmuma iesniegums (pielikums);

3.1.2. uzņēmuma reģistrācijas apliecība (kopija);

3.1.3. uzņēmuma statūti (kopija);

3.1.4. uzņēmuma pilnvarojums tā darbiniekam pārstāvēt uzņēmuma intereses gadījumā, ja dokumentus iesniedz persona, kurai nav paraksta tiesības (oriģināls);

3.1.5. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai telpu nomas līgums (kopija);

3.1.6. VID izsniegta izziņa par to, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu (oriģināls, ne vecāka par 1 mēnesi).

3.2. Uzņēmums dokumentus azartspēļu rīkošanas atļaujas saņemšanai iesniedz Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centros Jomas ielā 1/5 vai Raiņa ielā 110. Ja uzņēmumam tiks piešķirta atļauja rīkot azartspēles Jūrmalas pilsētā, tā tiks izsniegta Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centros Jomas ielā 1/5 vai Raiņa ielā 110.

3.3. Gadījumā, ja Jūrmalas pilsētas domes uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisija uzņēmumam nepiešķir atļauju azartspēļu rīkošanai, tas šo lēmumu var pārsūdzēt Jūrmalas pilsētas domē. Pārsūdzēšana notiek Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā saskaņā ar likumu, sūdzību iesniedzot Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centros Jomas ielā 1/5 vai Raiņa ielā 110.

4. Administratīvā soda uzlikšanas kārtība

4.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu personas tiek sauktas pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.

4.2. Šo saistošo noteikumu izpildes kontroli veic Latvijas Republikas likumā "Par izlozēm un azartspēlēm" noteiktās institūcijas.

4.3. Ja fiksēts saistošo noteikumu pārkāpums, tad domes uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijai ir tiesības griezties Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā jautājuma izskatīšanai par licences anulēšanu pārkāpumā vainīgajam uzņēmumam.

5. Pārejas noteikumi.

5.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra saistošie noteikumi Nr.9 "Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā".

5.2. Divpadsmit mēnešu laikā pēc šo noteikumu pieņemšanas azartspēļu organizētājiem jādemontē minētajās teritorijās ārpus kazino un spēļu zālēm uzstādītie azartspēļu automāti un jāpārtrauc šajās teritorijās likmju pieņemšana dalībai totalizatorā vai derībās, bet trīsdesmit sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu pieņemšanas azartspēļu organizētājiem jāslēdz Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošos kazino, spēļu zāles vai bingo zāles, izņemot šo noteikumu 2.punktā minētajās teritorijās.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja I.Aizstrauta

Pielikums

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada

3.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.8 (prot. Nr.15, 8.p.)

Jūrmalas pilsētas domei

IESNIEGUMS

ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI AZARTSPĒĻU ORGANIZĒŠANAI

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par izlozēm un azartspēlēm" 20.panta 1.daļu un Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 1.daļas 13.punktu lūdzu izsniegt atļauju organizēt azartspēles Jūrmalas pilsētas teritorijā:

1. Uzņēmuma nosaukums .................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Reģistrācijas apliecības izdošanas datums ................................., apliecības Nr. .......................

2. Uzņēmuma izpildinstitūcija

vārds uzvārds .................................................................................

personas kods..................................................................................

adrese ...............................................................................................

3. Uzņēmuma juridiskā un/vai faktiskā adrese (ja sakrīt abas, tad norādīt vienu)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

tālrunis......................................................................., fakss ............................................

4. Komercdarbības veikšanas vieta ..................................................................................................

5. Paredzamais azartspēļu automātu skaits (cipariem un vārdiem) .........................................

6. Nekustamā īpašuma ēku un/vai telpu, kurās tiks veikta komercdarbība, piederība:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Pielikumā:

1) uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;

2) uzņēmuma statūtu kopija (uzrādot oriģinālu);

3) uzņēmuma pilnvarojuma oriģināls tā darbiniekam pārstāvēt uzņēmuma intereses gadījumā, ja dokumentus iesniedz persona, kurai nav paraksta tiesības;

4) nekustamā īpašuma ēku un/vai telpu, kurās tiek veikta komercdarbība, īpašuma tiesību apliecinošs dokuments vai telpu nomas līgums, vai cits telpu lietošanas darījuma akts;

5) VID izsniegtas izziņas oriģināls par to, ka uzņēmumam nav nodokļu parādu (ne vecāks par 1 mēnesi).

Iesniedzējs ar savu parakstu apliecina, ka šajā iesniegumā norādītie dati un ziņas ir patiesas. Par iesniegumā norādītajām ziņām pilnībā atbild iesniedzējs. Ja pašvaldība konstatē, ka iesniegumā norādītās ziņas neatbilst patiesībai, atļaujas saņemšana azartspēļu organizēšanai var tikt atteikta vai var tikt risināts jautājums par atļaujas azartspēļu organizēšanai anulēšanu!

................................................................

                    datums

.......................................................................

........................................................................

iesniedzēja pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts

Z.v.

21.09.2005