Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.160

Valmierā 2013.gada 29.augustā

Par Valmieras pilsētas domes 1998.gada 28.oktobra saistošo noteikumu "Pašvaldības nodevas par Valmieras pilsētas domes izsniegtajiem oficiāliem dokumentiem un apstiprinātām to kopijām" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
29.08.2013. sēdes lēmumu Nr.290 (prot. Nr.12, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 1998.gada 28.oktobra saistošos noteikumus "Pašvaldības nodevas par Valmieras pilsētas domes izsniegtajiem oficiāliem dokumentiem un apstiprinātām to kopijām", apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 1998.gada 28.oktobra sēdes lēmumu Nr.798 (protokols Nr.42, §7) un to grozījumus Valmieras pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.8, apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 2000.gada 13.janvāra sēdes lēmumu Nr.1410 "Par Saistošo noteikumu Nr.8 par papildinājumiem Valmieras pilsētas domes 28.10.1998. sēdes lēmumā Nr.798 (protokols Nr.42, §7) "Par saistošo noteikumu "Pašvaldības nodevas par Valmieras pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apstiprinātām to kopijām" apstiprināšanu" (protokols Nr.73, §13).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.BoķisPaskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.160 "Par Valmieras pilsētas domes 1998.gada 28.oktobra saistošo noteikumu "Pašvaldības nodevas par Valmieras pilsētas domes izsniegtajiem oficiāliem dokumentiem un apstiprinātām to kopijām" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nav aktuāli.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 1998.gada 28.oktobra saistošie noteikumi "Pašvaldības nodevas par Valmieras pilsētas domes izsniegtajiem oficiāliem dokumentiem un apstiprinātām to kopijām", apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 1998.gada 28.oktobra sēdes lēmumu Nr.798 (protokols Nr.42, §7) un to grozījumi Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8, apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 2000.gada 13.janvāra sēdes lēmumu Nr.1410 "Par Saistošo noteikumu Nr.8 par papildinājumiem Valmieras pilsētas domes 28.10.1998. sēdes lēmumā Nr.798 (protokols Nr.42, §7) "Par saistošo noteikumu "Pašvaldības nodevas par Valmieras pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apstiprinātām to kopijām" apstiprināšanu" (protokols Nr.73, §13).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

09.10.2013