Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Gulbenes novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 11 "Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr.36

Gulbenē 2015.gada 23.decembrī

Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
Gulbenes novada domes
2015.gada 23.decembra sēdē (Nr.27, 26.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvais izdevums "Gulbenes Novada Ziņas".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A.Apinītis

 


Gulbenes novada domes 2015.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.36 "Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī stājās spēkā grozījumi likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā. Minētā panta piektā daļa noteic, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Šos saistošos noteikumus novada dome publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumos tiek noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, par to nosakot Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvo izdevumu "Gulbenes Novada Ziņas".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A.Apinītis

19.01.2016