Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Gulbenē 2020. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 9, 85. §)
Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes 2015. gada 23. decembra saistošos noteikumus Nr. 36 "Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem Gulbenes novada dome no 2020. gada 1. jūlija maina Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu no Gulbenes novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Gulbenes Novada Ziņas" uz oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv).
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsNodrošinot domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Gulbenes novada pašvaldībai būs sekojoši ieguvumi:

1) tiks nodrošināta saistošo noteikumu publicēšanas un spēkā stāšanās operativitāte;

2) plašāks personu loks būs informēts par Gulbenes novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem;

3) oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" nodrošina izdoto saistošo noteikumu aktualizāciju;

4) Gulbenes novada domes izdotie normatīvie akti tiek publicēti kopējā Latvijas Republikas normatīvo aktu tīmekļa vietnē www.likumi.lv;

5) tiks uzlabota labas pārvaldības principa ievērošana pašvaldības darbā;

6) samazināsies pašvaldības darbinieku noslodze, tehniski apstrādājot un konsolidējot saistošos noteikumus.

Pašvaldības saistošie noteikumi, atbilstoši likumam, pēc to stāšanās spēkā joprojām tiks publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.gulbene.lv.

Lai nodrošinātu Gulbenes novada iedzīvotāju, kas nelieto internetu, informētību par pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tie pēc to spēkā stāšanās tiks publicēti pašvaldības bezmaksas ikmēneša informatīvajā izdevumā "Gulbenes Novada Ziņas" vai publicēta koncentrēta un uzskatāma informācija, kas pilnībā atspoguļos saistošajos noteikumos paredzēto.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu publicēšana oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir maksas pakalpojums.

Esošo saistošo noteikumu pārnešana uz oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv) izmaksā 21,34 euro par vienu dokumentu.

Jaunu noteikumu publicēšana atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 65 "Oficiālo publikāciju noteikumi" – 0,0235 euro par rakstu zīmi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs
01.07.2020