Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Gulbenē 2009. gada 28. decembrī

Gulbenes novada Druvienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2009.-2021. gads

Apstiprināti Gulbenes novada domes
2009. gada 28. decembra sēdē Nr. 17, 16. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu,
likuma "Teritorijas plānošanas likums" 6. panta sesto daļu un
Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148
"Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi
" 47. punktu

1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Gulbenes novada Druvienas pagastā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem:

1.1. Teritorijas plānojuma III sējumu "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" - 81 lapas.;

1.2. Teritorijas plānojuma grafisko daļu - kartēm:

Kartes numurs Kartes nosaukums Lapu skaits
1. karte "Druvienas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam, Druvienas pagasta teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte" mērogā 1:10000 1
2. karte "Druvienas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam Teritorijas esošās izmantošanas karte" mērogā 1:10000 1
3. karte "Druvienas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte" mērogā 1:10000 1
4. karte "Druvienas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam Druvienas ciema teritorijas esošās izmantošanas karte" mērogā 1:2000 ar mēroga noteiktību 1: 10000 1
5. karte "Druvienas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021. gadam Druvienas ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte" mērogā 1: 2000 ar mēroga noteiktību 1: 10000; 1

2. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Sēdes vadītāja S. Daudziņa

14.01.2010
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.