Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 8. jūlija saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.1/2016

Jēkabpilī 2016.gada 28.janvārī

Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
28.01.2016. sēdes lēmumu Nr.24 (prot. Nr.2)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. pantu piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā turpmāk publicējami izdotie Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi.

2. Jēkabpils novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums "Ļaudis un Darbi".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs E.Meņķis

 


Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada domes 28.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016 "Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. grozījumi likumā "Par pašvaldībām", kuru 3.punktā noteikts: "Izteikt 45.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā: [..] Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [..]".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Jēkabpils novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums "Ļaudis un Darbi"
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināmi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināmi.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs E.Meņķis

12.02.2016
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.