Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ķekavas novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošos noteikumus "Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Baldones novada domes saistošie noteikumi Nr.2

Baldones novadā 2016.gada 26.janvārī

Par Baldones novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Apstiprināti ar Baldones novada domes
26.01.2016. lēmumu (prot. Nr.1, 18.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Baldones novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Baldones novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Baldones novada pašvaldības informatīvais izdevums "Baldones Ziņas".

Baldones novada domes priekšsēdētāja K.Putniņa

 

 

Paskaidrojuma raksts
Baldones novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Par Baldones novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. spēkā stājās grozījumi likumā "Par pašvaldībām", kā rezultātā tika grozīta 45.panta piektā daļa, kas šobrīd nosaka, ka (..)Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".(..).
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Baldones novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi nemaina līdzšinējo kārtību Baldones novada domes saistošo noteikumu publicēšanā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. Pēc noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Baldones novada domes Finanšu un attīstības komitejas sēdē 19.01.2016. un publicēšanas pašvaldības mājas lapas vietnē internetā www.baldone.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut noteikumos.

Baldones novada domes priekšsēdētāja K.Putniņa

19.02.2016