Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Talsos 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 10, 9. §, lēmums Nr. 208)
Par detālplānojuma zemes vienībai Ģibuļu pagasta "Cukuriņi", "Lilijas" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu un
Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem "Cukuriņi" (kad. Nr. 8854 005 0040) un "Lilijas" (kad. Nr. 8854 005 0131).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ģibuļu pagasta padomes 2009. gada 6. jūnija saistošos noteikumus Nr. 11/2009 "Par detālplānojuma zemes vienībai Ģibuļu pagasta "Cukuriņi", "Lilijas" grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Ar detālplānojuma pilnu redakciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, Talsos
01.10.2009