Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Saulkrastu novada domes 2021. gada 28. jūlija saistošos noteikumus "Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr.SN29/2015

Saulkrastos 2015.gada 30.decembrī

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Apstiprināti
Saulkrastu novada domes
2015.gada 30.decembra sēdē (prot. Nr.18/2015, 18.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir laikraksts "Saulkrastu Domes Ziņas".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs E.Grāvītis2015.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.SN29/2015 "Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piekto daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir laikraksts "Saulkrastu Domes Ziņas".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs E.Grāvītis

05.02.2016