Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Augšdaugavas novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Daugavpils novada domes saistošie noteikumi Nr.9

Daugavpilī 2015.gada 10.decembrī (prot. Nr.27, 2.§)

Par Daugavpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Daugavpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevums "Daugavpils Novada Vēstis".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Kucins

 

 

Paskaidrojuma raksts
Daugavpils novada domes 2015.gada 10.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.9 "Par Daugavpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

1. Projekta nepieciešamības pamatojumss

Latvijas Republikas likuma "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kas publicēts 2015.gada 23.oktobra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.pants izteica likuma 45.panta piekto un sesto daļu jaunā redakcijā, saskaņā ar kuru noteica, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piekto daļu. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu, proti, ka saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevums "Daugavpils Novada Vēstis".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē uzņēmējdarbības vidi Daugavpils pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām

Konsultācijas nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada pašvaldības interneta mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Kucins

12.01.2016