Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Īpašu uzdevumu ministra pašvaldību lietās rīkojums Nr. 1

1996. gada 2. maijā

Par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes 1996. gada 16. februāra lēmuma nr. 28 "Par Ķekavas pagasta vēlēšanu komisijas atsaukšanu" darbības apturēšanu

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 49. pantu

1. 1996. gada 16. februārī Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome pieņēma lēmumu nr. 28 "Par Ķekavas pagasta vēlēšanu komisijas atsaukšanu".

Minētais lēmums ir nelikumīgs, jo saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 4. pantu pašvaldības, realizējot valsts vietējo pārvaldi, likumos noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, t.i., darbojas tikai likumu ietvaros.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41. panta otro daļu pašvaldības domes (padomes) lēmumiem jāatbilst likumiem.

Pagasta vēlēšanu komisijas locekļu atsaukšanas kārtību reglamentē likums "Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām".

Minētā likuma 11. panta otrā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas locekli var atsaukt, ja tas nepilda savus pienākumus, pilda tos nolaidīgi vai izdara pārkāpumus.

Lēmumu par vēlēšanu komisijas locekļa atsaukšanu pieņem pašvaldības dome (padome) pēc Centrālās vēlēšanu komisijas, attiecīgās vēlēšanu komisijas vai tās priekšsēdētāja ierosinājuma.

Tādējādi Ķekavas pagasta padomei nebija tiesības ierosināt vēlēšanu komisijas locekļu atsaukšanu un vēlēšanu komisijas atsaukšana ir nelikumīga.

2. Pamatojoties uz izklāstīto motivāciju:

2.1. apturu Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes 1996. gada 16. februāra lēmuma nr. 28 "Par Ķekavas pagasta vēlēšanu komisijas atsaukšanu" darbību kā nelikumīgu.

2.2. rīkojumu publicēt oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtīt Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētājam G. Vildem.

Ministrs E. Jurkāns

02.05.1996