Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Liepājā 2006.gada 13.aprīlī (apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes
2006.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.198)

Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabalam Uliha ielā 90 saistošās daļas apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, 7.panta sestās daļas 2.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu, Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 44. un 45.punktu

1. Apstiprināt pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabalam Uliha ielā 90, Liepājā, saistošo daļu.

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Kurzemes Vārds", un tie stājas spēkā ar to publicēšanas dienu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Ar Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.8 apstiprināto pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu saistošo daļu var iepazīties Liepājas pilsētas Būvvaldē Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.

16.05.2005