Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 24

Daugavpilī 2020. gada 11. jūnijā (prot. Nr. 25, 19. §)

Par Daugavpils pilsētas domes 2013. gada 10. oktobra saistošo noteikumu Nr. 23 "Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 11. jūnija lēmumu Nr. 237

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 11. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2013. gada 10. oktobra saistošos noteikumus Nr. 23 "Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 224).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J. Dukšinskis

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 11. jūnija saistošo noteikumu Nr. 24 "Par Daugavpils pilsētas domes 2013. gada 10. oktobra saistošo noteikumu Nr. 23 "Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 20. decembra atzinumu Nr. 1-18/11993 Daugavpils pilsētas domes 2013. gada 10. oktobra saistošie noteikumi Nr. 23 "Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi" atzīstami par spēku zaudējušiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J. Dukšinskis

17.06.2020