Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr.22

Talsos 2015.gada 12.novembrī (prot. Nr.26, 12.p., lēmums Nr.511)
Par dažu saistošo noteikumu par maksas pakalpojumiem atzīšanu par spēku zaudējušiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu un
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Ar 2015.gada 22. decembri atzīt par spēku zaudējušiem:

1.1. Talsu novada domes 28.01.2010. saistošos noteikumus Nr.5 "Par Talsu novada TIC maksas pakalpojumu izcenojumiem";

1.2. Talsu novada domes 29.12.2010. saistošos noteikumus Nr.51 "Par Talsu novada pašvaldības aģentūras "Auseklis" maksas pakalpojumu izcenojumiem";

2. Publicēt saistošos noteikumus Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Talsu novada ziņas".

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus
Saistošo noteikumu Nr.22 "Par dažu saistošo noteikumu par maksas pakalpojumiem atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAr Talsu novada domes 15.10.2015. lēmumu Nr.450 "Par P/A "Talsu novada tūrisma informācijas centrs" reorganizācijas plāna apstiprināšanu" nolemts ar 22.12.2015. reorganizēt pašvaldības aģentūru "Talsu novada tūrisma informācijas centrs" par Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienību.

Ar Talsu novada domes 15.10.2015. lēmumu Nr.451 "Par pašvaldības aģentūras "Auseklis" likvidācijas plāna apstiprināšanu" Talsu novada dome ar 22.12.2015. nolēma likvidēt Talsu novada pašvaldības aģentūru "Auseklis".

Maksas pakalpojumus turpmāk nodrošinās pašvaldības iestāde Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs. Šim pakalpojumu sniedzējam maksas lielumu nav nepieciešams apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem kā pašvaldības aģentūrai "Talsu novada tūrisma informācijas centrs" un pašvaldības aģentūrai "Auseklis", atbilstoši Publisko aģentūru likumam.

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumu projektā ir atzīti par spēku zaudējušiem saistošie noteikumi Nr.5 "Par Talsu novada TIC maksas pakalpojumu izcenojumiem" un saistošie noteikumi Nr.51 "Par Talsu novada pašvaldības aģentūras "Auseklis" maksas pakalpojumu izcenojumiem".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus
22.12.2015