Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.08.2022. - ... / Spēkā esošā
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.81

Rīgā 2007.gada 3.jūlijā (prot. Nr.75, 9.§)
Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
(Rīgas domes 08.12.2009. saistošo noteikumu Nr.40 redakcijā)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Pabalstu piešķir ar mērķi sniegt materiālu atbalstu personām, kuras sasniegušas simts un vairāk gadu (turpmāk – Persona).

2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pabalstu ir Personām, kuras deklarējušas pamatdzīvesvietu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 20.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-148-sn)

3. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta simts un vairāk gadu sasniegušām personām (turpmāk – Pabalsts) apmēru un saņemšanas kārtību.

II. Pabalsta apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

4. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu pieņem Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

(Rīgas domes 08.12.2009. saistošo noteikumu Nr.40 redakcijā)

5. Pabalsts tiek piešķirts, nepieprasot iesniegumu.

6. Pabalsta apmērs ir 250 euro gadā.

(Rīgas domes 03.12.2013. saistošo noteikumu Nr.81 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 20.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-148-sn)

7. Sociālais dienests piešķir Pabalstu katru gadu mēnesī, kad Persona sasniedz simts un vairāk gadu, to pārskaitot uz Personas norādīto norēķinu kontu, vai izmaksā skaidrā naudā, piegādājot Personai dzīvesvietā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 20.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-148-sn redakcijā)

8. Ja Pabalsts no Personas neatkarīgu iemeslu dēļ nav piešķirts šo saistošo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā, Pabalstu piešķir bez termiņa ierobežojuma.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

9. Sociālais dienests mutiski informē Personu par pieņemto lēmumu piešķirt Pabalstu, bet par lēmumu atteikt piešķirt Pabalstu Sociālais dienests informē Personu rakstveidā.

10. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

11. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājumi

12. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “5 min” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

13. Rīgas domes Labklājības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
06.08.2022