Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.81

Rīgā 2013.gada 3.decembrī (prot. Nr.17, 4.§)

Grozījums Rīgas domes 2007.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.81 "Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2007.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.81 "Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.126; 2010, Nr.6; 2013, Nr.193) grozījumu un izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Pabalsta apmērs ir 150 euro gadā."

2. Atcelt Rīgas domes 2013.gada 27.augusta saistošos noteikumus Nr.17 "Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.81 "Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām"".

3. Saistošo noteikumu 1.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, bet 2.punkts nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.81 "Grozījums Rīgas domes 2007.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.81 "Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2007.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.81 "Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām" 6.punkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot pabalsta apmēru 150 euro.
Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai vienkāršotu vienreizējā pabalsta izmaksu administrēšanu un sniegtu lielāku atbalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta no budžeta programmas 18.02.00 "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" apstiprinātā Rīgas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Šo jomu neskar.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Šo jomu neskar.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

06.12.2013