Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2018. gada 22. februārī
Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2018. gada 22. februāra sēdes
lēmumu (prot. Nr. 3, 27. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta.

2. Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv).

4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada domes 26.11.2015. saistošos noteikumus Nr. 14 "Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 6 "Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasInformācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojumsLīdz šim laikam Tērvetes novada domes saistošie noteikumi ir tikuši publicēti Tērvetes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Laikam līdzi" un Tērvetes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsLai operatīvi nodrošinātu saistošo noteikumu publikāciju, nepieciešams mainīt saistošo noteikumu publikācijas vietu uz LR oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis".
3. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem Tērvetes novada dome maina Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu no Tērvetes novada informatīvā izdevuma "Laikam līdzi" uz oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav būtiskas ietekmes.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
6. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
27.03.2018