Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.40

Ventspilī 2013.gada 6.decembrī (prot. Nr.21; 10.§)

Par Ventspils pilsētas domes 2005.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.4 "Būšnieku ezera un tā piekrastes kārtības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2., 4. un 6.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas domes 2005.gada 29.oktobra kārtības noteikumus "Būšnieku ezera un tā piekrastes kārtības noteikumi".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks sadarbības jautājumos G.BlumbergsPaskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2013.gada 6.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.40 "Par Ventspils pilsētas domes 2005.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.4 "Būšnieku ezera un tā piekrastes kārtības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Būšnieku ezera un tā piekrastes kārtības noteikumi" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2005.gada 29.augusta lēmumu Nr.317) ir zaudējuši aktualitāti, jo ar Ventspils pilsētas domes 2012.gada 2.marta lēmumu Nr.37 ir spēkā "Ventspils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi", kas nosaka prasības, lai Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskās vietās.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 2., 4. un 6.punktu;

2.2. Ar šiem noteikumiem tiek pārtraukta spēkā esošo noteikumu darbība.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu projekts izskatīts 31.10.2013. Ventspils pilsētas domes likumības komisijā un 15.11.2013. Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks sadarbības jautājumos G.Blumbergs

17.12.2013