Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Daugavpilī 2014.gada 9.janvārī (prot. Nr.1 5.§)

Par Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.34 "Pabalsts 2010.gada 8.augusta vētras laikā nopostīto privātīpašumā esošo dzīvojamo māju jumtu atjaunošanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 27.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.septembra saistošos noteikumus Nr.34 "Pabalsts 2010.gada 8.augusta vētras laikā nopostīto privātīpašumā esošo dzīvojamo māju jumtu atjaunošanai".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2014.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.34 "Pabalsts 2010.gada 8.augusta vētras laikā nopostīto privātīpašumā esošo dzīvojamo māju jumtu atjaunošanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā nav paredzēti finanšu līdzekļi saistošo noteikumu izpildei.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

19.02.2014