Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 43

Talsos 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 10, 9. §, lēmums Nr. 208)
Par detālplānojuma zemesgabalam Talsos, Gravas 27 grafiskās daļas un teritorijas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu un
Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Talsos, Gravas ielā 27 (kad. Nr. 8801 012 0236).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu pilsētas domes 2007. gada 9. jūlija saistošos noteikumus Nr. 9 "Par detālplānojuma zemesgabalam Talsos, Gravas 27 grafiskās daļas un teritorijas un apbūves noteikumu apstiprināšanu".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Ar detālplānojuma pilnu redakciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, Talsos
01.10.2009