Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi

1998.gada 14.maijā (protokols Nr.11, 40 §)

Par pašvaldības nodevām par Daugavpils pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

Izdoti, pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldībām"

21.pantu un LR likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu

1. Noteikt pašvaldības nodevas par domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām:

1.1. apliecināta atkārtota pilsētas domes lēmuma vai protokola kopija - Ls 1;

1.2. atkārtota pilsētas domes komisiju sēdes protokola izraksts - Ls 1;

1.3. pilsētas domes komisiju sēdes protokola izraksts ar zemes vai apbūves gabala izkopējumu:

• fiziskām personām - Ls 1,50;

• juridiskām personām - Ls 5;

1.4. izziņa no pašvaldības arhīva - Ls 1;

1.5. izziņa no pašvaldības arhīva fondiem par radiniekiem zemes sertifikātu, mantojuma saņemšanai, pilsonības iegūšanai, dzīvokļa maiņai u.c. - Ls 3;

1.6. izziņa par nekustamā īpašuma piederību:

• fiziskām personām - Ls 3;

• juridiskām personām - Ls 5.

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas saņem attiecīgos dokumentus.

3. Pašvaldības nodeva samaksājama pirms dokumenta saņemšanas un ieskaitāma pilsētas domes pamatbudžeta kontā. Ieņēmumi tiek izlietoti saskaņā ar ikgadējo budžeta izdevumu tāmi.

4. No pašvaldības nodevas apmaksas atbrīvojamas politiski represētās personas un maznodrošinātie iedzīvotāji.

5. Par 1.2. un 1.3. apakšpunktos minētajiem dokumentiem nodeva nav jāmaksā, ja to izsniegšana ir paredzēta likumdošanā.

6. Saistošie noteikumi par nodevu noteikšanu stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Vidavskis

18.06.1998