Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 30

Saldū 2021. gada 30. jūlijā
Par vienreizēju pabalstu Saldus novada iedzīvotājiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 30. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu
(prot. Nr. 15, 13. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu Saldus novada iedzīvotājiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes (turpmāk – pabalsts), pabalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un pabalstu izmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra).

3. Pabalstu piešķir personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda izciešanas, ja šīs personas dzīves vieta pirms brīvības atņemšanas soda izciešanas bija deklarēta Saldus novada administratīvajā teritorijā.

4. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.

5. Pabalsta pieprasītājs Aģentūrā iesniedz iesniegumu, pievienojot izziņas kopiju, kas apliecina, ka pabalsta pieprasītājs atbrīvots no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda.

6. Pabalsts tiek piešķirts bez personas materiālās situācijas izvērtēšanas.

7. Pabalsts ir 20 % apmērā no minimālās mēneša darba algas normālā darba laika ietvaros.

8. Aģentūra lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem 10 darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

9. Pabalsts tiek izmaksāts no Aģentūras līdzekļiem un tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

10. Aģentūra informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā personu informē rakstiski piecu darba dienu laikā par atteikuma iemeslu, lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

11. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Paskaidrojuma raksts
saistošiem noteikumiem Nr. 30 "Par vienreizēju pabalstu Saldus novada iedzīvotājiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes"

Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu Saldus novada iedzīvotājiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, pabalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
Projekta nepieciešamības pamatojumsPašvaldības brīvprātīgā iniciatīva sniegt finansiālu atbalstu Saldus novada iedzīvotājiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuFinanšu līdzekļi izvērtēti, plānojot pašvaldības aģentūras Sociālais dienests" 2021. gada budžetu.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonāmSaistošos noteikumus uzstrādājusi Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests", izskatīti un akceptēti novada domes vadības grupas sanāksmē.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
31.08.2021