Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Rēzeknē 2007.gada 14.septembrī (prot. Nr.19, 3.p.)

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un publiska pasākuma rīkošanai

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 1.daļas 3. punktu un 43.panta 1.daļas 3.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu 1.daļas 2. un 4. punktu

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas (turpmāk - nodeva) likmi par tirdzniecību publiskās vietās, par publiskā pasākuma rīkošanu un iekasēšanas kārtību Rēzeknē.

1.2. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir juridiskās, fiziskās personas un individuālā darba veicēji, kuri saskaņā ar statūtiem, patentiem, reģistrācijas apliecībām vai izziņām par zemes lietošanas tiesībām realizē preces vai savus ražojumus šajos noteikumos minētajās vietās.

1.3. Pašvaldības nodevas par publisko pasākumu rīkošanu maksātāji ir pasākumu organizatori (fiziskās personas un juridiskās personas, kas nav valsts vai pašvaldību iestādes).

2. Nodevas likmes par tirdzniecību, par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu:

2.1. Tirdzniecībai gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās uz pasākuma norises laiku (dienā):

- ar pārtikas precēm

Ls 5;

- ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un pārtikas precēm

Ls 15;

- ar nepārtikas precēm

Ls 5;

2.2. ielu tirdzniecības vietas (mēnesī):

- pašu izgatavotie mākslas priekšmeti un lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem

Ls 3;

- iepirktie ziedi

Ls 5;

- ar saldējumu

Ls 10;

- ar bezalkoholiskajiem dzērieniem

Ls 10;

2.3. sezonas tirdzniecības veikšanai (mēnesī):

- ar pārtikas precēm

Ls 5;

- ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un pārtikas precēm

Ls 15;

- ar nepārtikas precēm

Ls 5;

2.4. No nodevas maksāšanas tiek atbrīvotas personas, kuras realizē ielu tirdzniecības vietās:

- savvaļas augus, dārzeņus, ogas, sēnes un riekstus;

- pašu izaudzētos augļus, dārzeņus, ogas, stādus un dēstus, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām;

- pašu audzētos ziedus, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām.

2.5. No pašvaldības nodevas maksas atbrīvoti I un II grupas invalīdi, nestrādājošie pensionāri. Nodeva netiek iekasēta no valsts institūcijām, pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm, kuras izveidotas pašvaldības pastāvīgo funkciju veikšanai.

2.6. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās ir atbrīvotas personas, kas nodarbojas ar tirdzniecību Rēzeknes pašvaldības organizētajos pasākumos, izņemot, ja tiek organizēta tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un (vai) tabakas izstrādājumiem.

2.7. Nodeva pilnā apjomā maksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas vienā no norādītājiem banku kontiem, norādot šādus rekvizītus:

Rēzeknes pilsētas dome

Reģistrācijas Nr. 90000025465

PAREX BANKA

LV78PARX0009164500001

SEB LATVIJAS UNIBANKA

LV17UNLA0050007546175

BALTIC TRUST BANK

LV46BATR0051202390400

 

3.Nodevas likme par publisko pasākumu rīkošanu

3.1. Pasākuma organizators pirms publiska pasākuma rīkošanas maksā pašvaldības nodevu par atļauju rīkot publisku pasākumu Ls 10 apmērā vienā no kontiem, kas norādīti šo noteikumu 2.7. punktā.

3.2. No nodevas maksāšanas (3.1.punkts) tiek atbrīvoti pasākumu organizatori, kas rīko publisku pasākumu Festivāla parkā vai Kultūras un atpūtas parkā.

4. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku 2002.gada saistošie noteikumi Nr.24 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

06.10.2007