Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.06.2018. - 21.10.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.40

Daugavpilī 2010.gada 11.novembrī
Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs
Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra sēdē (prot. Nr.23, 20.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumu (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas sportistiem un viņu treneriem piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (turpmāk — naudas balva), un naudas balvu apmēru.

2. Naudas balvas, ņemot vērā Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes priekšlikumu, piešķir Daugavpils pilsētas dome, pieņemot par to Domes lēmumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 28.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 26.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

3. Naudas balvas pasniedz Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors, Sporta pārvaldes vadītājs vai cita Domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 28.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 26.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

4. Naudas balvu saņēmējs tiek iereģistrēts naudas balvu reģistrā, norādot apbalvotās personas vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, naudas balvas apmēru, saņemšanas pamatojumu un datumu.

5. Naudas balvas pretendentam vai viņa trenerim jāiesniedz iesniegums Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc sacensību norises laika. Iesniegumā jānorāda sacensību nozīmīgums, iegūtā vieta, piedalījušos valstu skaits (starptautiskajās sacensībās) un sportistu vai komandu skaits. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina izcilo sasniegumu sportā un izziņu par dzīvesvietas deklarāciju. Naudas balvas pretendentam jābūt deklarētam Daugavpils pilsētā ne mazāk kā vienu gadu.

(Daugavpils pilsētas domes 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas grozīta ar 26.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

6. Naudas balvu piešķir par sasniegumu, kas uzrādīts oficiālās starptautiskās vai Latvijas klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās vai Latvijas sporta federācijas sacensību kalendārā. Sporta veida federācijai Latvijā ir jābūt reģistrētai Atzīto sporta federāciju reģistrā. Naudas balvu piešķir par sekojošām sacensībām:

6.1. olimpiskās spēles vai paralimpiskās spēles;

6.2. pasaules, Eiropas čempionāti pieaugušajiem un Eiropas spēles;

6.3. pasaules vai Eiropas čempionāti sportistiem vecumā līdz 23 gadiem;

6.4. pasaules un Eiropas jaunatnes olimpiāde;

6.5. pasaules kausa (vai Eiropas kausa, ja attiecīgajā sporta veidā pasaules kausa izcīņa nenotiek) izcīņa pieaugušajiem (kopvērtējumā);

6.6. Latvijas olimpiāde un Latvijas jaunatnes olimpiāde.

(Daugavpils pilsētas domes 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

7. Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde, izskatot iesniegumu:

7.1. izvērtē iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, sacensību nozīmīgumu, sacensībās piedalījušos valstu skaitu (starptautiskajās sacensībās) un sportistu vai komandu skaitu;

7.2. virza iesniegtos dokumentus Daugavpils pilsētas domē naudas balvu piešķiršanai atbilstoši noteikumu 10., 12. un 13.punktam;

7.3. var atteikt, norādot pamatotus iemeslus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 28.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 28.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34;  26.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

8. Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildu informāciju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 28.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 26.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

9. Līdzekļi naudas balvām tiek piešķirti saskaņā ar pašvaldības budžeta apropriāciju.

10. Sportistiem individuālajos sporta veidos, kā arī komandu sporta veidu sportistiem, kas pārstāv Daugavpils pilsētu, piešķir naudas balvas šādā apmērā:

VietaOlimpiskās, paralimpiskās spēles (eiro)Pasaules čempionāts, Pasaules kausa izcīņās kopvērtējums, Pasaules jaunatnes olimpiāde
(eiro)
Eiropas čempionāts, Eiropas spēles, Eiropas kausa izcīņās kopvērtējums, Eiropas jaunatnes olimpiāde
(eiro)
Latvijas olimpiāde
(eiro)
Latvijas Jaunatnes olimpiāde
(eiro)
  PieaugušieU-23PieaugušieU-23IndividuālieKatram komandas dalībniekamIndividuālieKatram komandas dalībniekam
1.līdz 14229līdz 9486līdz 2846līdz 4743līdz 2846līdz 300līdz 250līdz 150līdz 100
2.līdz 8537līdz 5691līdz 1707līdz 2846līdz 1707līdz 200līdz 150līdz 100līdz 75
3.līdz 5122līdz 3414līdz 1024līdz 1707līdz 1024līdz 150līdz 100līdz 50līdz 30
4.līdz 3073        
5.līdz 1844        
6.līdz 1106        

(Daugavpils pilsētas domes 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

11. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

12. Sportistu treneriem piešķir naudas balvas līdz 50 % apmērā no noteikumu 10.punktā minētajām summām, ja treneris atbilst sekojošajiem nosacījumiem:

12.1. trenera deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pilsēta ne mazāk kā vienu gadu;

12.2. trenerim ir treniņgrupa Daugavpils pilsētā;

12.3. treneris trenē sportistu ne mazāk kā vienu gadu.

13. Sportistiem neolimpiskajos individuālajos (tehniskajos) sporta veidos un starptautiskās sporta federācijas atzītās disciplīnās, kas pārstāv Daugavpils pilsētu, naudas balvas aprēķina, piemērojot koeficientu 0,7 no noteikumu 10.punktā minētajām summām.

14. Naudas balvas tiek piešķirtas gadskārtējā pašvaldības budžeta ietvaros.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
12.06.2018