Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Bauskas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr.14

Bauskā 2015.gada 26.novembrī

Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes 26.11.2015. lēmumu
(prot. Nr.23, 19.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Bauskas novada pašvaldības laikraksts "Bauskas Novada Vēstis".

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs R.Ābelnieks

 

 

Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 "Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī stājās spēkā grozījumi likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā. Minētā panta piektā daļa noteic, ka novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Šos saistošos noteikumus novada dome publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vietu un tā ir - Bauskas novada pašvaldības laikraksts "Bauskas Novada Vēstis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs R.Ābelnieks

12.12.2015
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.