Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus Nr. 3 "Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Bauskā 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 1, 1. p.)
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2015. gada 26. novembra saistošos noteikumus Nr. 14 "Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks
Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem Bauskas novada dome maina Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu no Bauskas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Bauskas Novada Vēstis" uz oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis".
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsNodrošinot domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Bauskas novada pašvaldībai būs šādi ieguvumi:

1) tiks nodrošināta saistošo noteikumu publicēšanas un spēkā stāšanās operativitāte;

2) plašāks personu loks būs informēts par Bauskas novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem;

3) oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" nodrošina izdoto saistošo noteikumu aktualizāciju;

4) Bauskas novada domes izdotie normatīvie akti tiek publicēti kopējā Latvijas Republikas normatīvo aktu tīmekļa vietnē www.likumi.lv;

5) saistošo noteikumu pieejamību nebūs atkarīga no www.bauska.lv tehniskās darbības;

6) informatīvajā izdevumā "Bauskas Novada Vēstis" netiks publicēti gari teksti ar saistošo noteikumu saturu, bet gan būs informācija par saistošo noteikumu saturu, kas cilvēkam būs vieglāk uztverama.

Pašvaldības saistošie noteikumi, atbilstoši likumam, pēc to stāšanās spēkā joprojām tiks publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.bauska.lv.

Lai nodrošinātu Bauskas novada iedzīvotāju, kas nelieto internetu, informētību par pašvaldības saistošajiem noteikumiem, izdevumā "Bauskas Novada Vēstis" tiks publicēta koncentrēta informācija, kas atspoguļos saistošajos noteikumos paredzēto.

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā 2020. gada 24. novembra likums "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā", kas paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā komersantiem, iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību institūcijām, nebūs jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu.

Savukārt no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinās visu pašvaldību saistošos noteikumus (tajā skaitā pašvaldības nolikumus, budžetu un tā grozījumus, ar teritorijas attīstības plānošanu saistītos saistošos noteikumus) pilnā apjomā, kas būs brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē vestnesis.lv un sistematizētā veidā portālā likumi.lv.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu publicēšana oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir bezmaksas pakalpojums no 2021. gada 1. janvāra.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks
12.02.2021