Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Auces novada domes saistošie noteikumi Nr.9

Aucē 2015.gada 29.decembrī

Par Auces novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes 2015.gada 29.decembra
lēmumu Nr.334 (prot. Nr.12, 4.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Auces novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta.

2. Auces novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Auces novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums "Auces Novada Vēstis".

Auces novada domes priekšsēdētājs G.Kaminskis

 

2015.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.9 "Par Auces novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Līdz šim laikam Auces novada domes saistošie noteikumi ir tikuši publicēti Auces novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Auces Novada Vēstis" un Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", saskaņā ar kura nosacījumiem ir paredzēta jauna kārtība attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu, nosakot prasību novada domei līdz 2016.gada 30.jūnijam noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu ir pieļaujams publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.
3. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Auces novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta. Auces novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta tiek noteikta Auces novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā "Auces Novada Vēstis".
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Pastāvošo uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi nemaina un neietekmē.
6. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv, ir paredzēts izvērtēt saņemtos priekšlikumus vai iebildumus. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv.

Auces novada domes priekšsēdētājs G.Kaminskis

28.01.2016