Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2021. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr.14

Dobelē 2015.gada 29.decembrī

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2015.gada 29.decembra lēmumu
Nr.319/14 (prot.Nr.14)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Dobeles novada pašvaldības informatīvais izdevums "Dobeles Novada Ziņas".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs A.Spridzāns


Saistošo noteikumu Nr.14 "Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", saskaņā ar kuru ir izdarīti grozījumi likuma 45.pantā, izsakot jaunā redakcijā panta piekto un sesto daļu. Atbilstoši 45.panta piektajai daļai, novada dome līdz 30.06.2016. pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.

Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Dobeles novada pašvaldības informatīvais izdevums "Dobeles Novada Ziņas", un tas nemaina līdzšinējo saistošo noteikumu publicēšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs A.Spridzāns

15.01.2016