Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - 04.10.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 29. septembra saistošos noteikumus "Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2018/20

Carnikavā 2018. gada 19. septembrī
Carnikavas sporta kompleksa sabiedriskās kārtības noteikumi
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
19.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 12. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
21.11.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 20, 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību Carnikavas sporta kompleksa (turpmāk – Sporta komplekss) teritorijā.

2. Sporta kompleksa publiska izmantošana iespējama tikai laikā, kad tas netiek izmantots pašvaldības iestāžu mācību un/vai treniņu procesa nodrošināšanai vai nav iznomāts trešajām personām. Sporta kompleksa darba laiks un noslogojuma grafiks tiek publicēts interneta vietnē www.sports.carnikava.lv un izvietots Sporta kompleksa teritorijā.

3. Sporta kompleksa iznomāšana tiek organizēta saskaņā ar domes apstiprinātiem noteikumiem, kas reglamentē maksu par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un nomu.

II. Sporta kompleksa kārtības noteikumi

4. Sporta kompleksa apmeklētājiem ir aizliegts:

4.1. bojāt vai izmantot neatbilstoši lietošanas mērķim Sporta kompleksā atrodošos infrastruktūras objektus, aprīkojumu un inventāru;

4.2. ievest dzīvniekus (izņemot specializētos pasākumos, kad tas, saskaņojot ar pašvaldību, ir paredzēts attiecīgā pasākuma norises nolikumā);

4.3. izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus (izņemot īpaši organizētos pasākumos, saskaņojot ar pašvaldību);

4.4. braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām, skrejriteņiem (izņemot specializētos pasākumos, kad tas, saskaņojot ar pašvaldību, ir paredzēts attiecīgā pasākuma norises nolikumā);

4.5. iebraukt Sporta kompleksa teritorijā ar motorizētiem transporta līdzekļiem, izņemot Sporta kompleksa teritoriju un sporta pasākumus apkalpojošos transporta līdzekļus;

4.6. patvaļīgi pārvietot aprīkojuma elementus;

4.7. ziemas periodā staigāt pa sagatavoto distanču slēpošanas trasi, atrasties hokeja laukumā uz ledus laikā, kad uz tā uzstādītas attiecīgas aizlieguma zīmes;

4.8. izmantot skaņu iekārtas publiskai mūzikas atskaņošanai bez saskaņošanas ar Sporta stratēģijas nodaļas vadītāju.

III. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

5. Par 4.1. apakšpunktā minēto noteikumu pārkāpumu var sodīt, izsakot brīdinājumu.

6. Par 4.2.–4.8. apakšpunktos minēto noteikumu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:

– fiziskām personām no 2 līdz 15 naudas soda vienībām;

– juridiskām personām no 2 līdz 29 naudas soda vienībām.

(Carnikavas novada domes 20.05.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/12 redakcijā)

7. Personas, kuras pārkāpj Noteikumus, tiek izraidītas no Sporta kompleksa teritorijas.

IV. Noslēguma jautājumi

8. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu veic Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas.

(Carnikavas novada domes 20.05.2020. saistošo noteikumu Nr. SN/2020/12 redakcijā)

9. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 2013. gada 22. maija noteikumi Nr. SN/2013/8 "Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā" (protokols Nr. 9, 15. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2018. gada 21. novembrī
01.07.2020