Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Madonas novada domes 2021. gada 2. jūlija saistošos noteikumus Nr. 1 "Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Ērgļu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.2

Ērgļu pagastā Ērgļu novadā 2016.gada 28.aprīlī
(domes sēdes prot. Nr.5, 2.§)

Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir bezmaksas informatīvais izdevums "Ērgļu Novada Ziņas".

Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G.VelcisPaskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 2016. gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Par Ērgļu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz, ka Ērgļu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksti tiek publicēti informatīvajā izdevumā "Ērgļu Novada Ziņas"

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektā daļa nosaka, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Netiek radīts papildu slogs esošajām administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām par saistošajiem noteikumiem nav veiktas.

Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G.Velcis

25.05.2016