Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.06.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Gulbenē 2009. gada 24. septembrī
Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. punktu un
2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.punktu".
(Gulbenes novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)
1. Nodeva par novada domes un tās iestāžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Gulbenes novada domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

Nr.p.k.Nodevas objektsLikme
1.1.Apliecināts Domes sēdes protokola punkta izraksts trešajai personai€ 4,27
1.2.Apliecināta Domes sēdes protokola kopija€ 14,23
1.3.Atkārtots Domes sēdes protokola punkta izraksts€ 4.27
1.4.Apliecināts Domes komitejas protokola punkta izraksts trešajai personai€ 1.42
1.5.Domes izstrādāta dokumenta (saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, instrukciju u.c.) apliecinātas kopijas€ 7.11
1.6.Izziņa€ 1.42
1.7.Raksturojums vai rekomendācija€ 2.85
1.8.Citi novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti€ 4.27
1.9.Dokumenti no Gulbenes novada domes arhīva€ 1.42

(Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

1.10. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.

Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas.

1.11. No pašvaldības nodevas samaksas atbrīvotas šādas personas, kuras uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu:

1.11.1. invalīdi;

1.11.2. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēnešalgu;

1.11.3. personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

1.11.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;

1.11.5. represētās personas;

1.11.6. personas, kurām izziņa nepieciešama iesniegt publiskai personai.

(Gulbenes novada domes 21.11.2012. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

1.12. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.

1.13. Nodeva iemaksājama Gulbenes novada domes vai attiecīgo pārvalžu pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.

2. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskā vietā
Nr.p.k.Nodevas objektsLikme
2.1.Nodeva par izklaidējoša pasākuma sarīkošanu publiskā vietā: 
2.1.1.ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus, par dienu;€ 14.27
2.1.2.par atrakcijām, par dienu:€ 21.34
2.1.3.par atrakcijām, ja atrakciju skaits pārsniedz 5 vienības, par dienu;€ 106.72
2.1.4.par pārējiem koncertiem, komerciāliem pasākumiem, stundā€ 7.11

(Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

2.2. Nodevas maksātāji ir pasākuma organizatori – fiziskas un juridiskas personas.

2.3. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības atļauju, kuru izsniedz novada pārvalžu vadītāji un tam norādītajā teritorijā.

(Grozīts ar Gulbenes novada domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

2.4. No nodevas atbrīvo:

2.4.1. piemiņas pasākumu organizatorus, kuru norīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas raksturam, kā arī citu nekomerciāla rakstura izklaides pasākumu (labdarības pasākumi ar ziedojumiem, garīgās mūzikas koncerti u.c.) organizatorus;

2.4.2. valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes.

2.5. Nodeva tiek iekasēta pirms atļaujas saņemšanas.

2.6. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.

2.7. Nodeva iemaksājama Gulbenes novada domes vai attiecīgo pārvalžu pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.

3. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Gulbenes novadā

(Nodaļa Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

Nr.p.k.Nodevas objektsNodeva
3.1.Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu publiskās vietās, tirgojot:1 dienā1 mēnesī
3.1.1.pašu ražoto lauksaimniecības produkciju2.00 euro30.00 euro
3.1.2.izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus3.00 euro45.00 euro
3.1.3.ziedu tirdzniecība:  
3.1.3.1.pašu audzētu ziedu tirdzniecība (uzrādot dokumentu par zemes īpašuma vai nomas tiesībām)1.50 euro23.00 euro
3.1.3.2.iepirktu ziedu tirdzniecība5.00 euro75.00 euro
3.1.4.ziedu tirdzniecība kapusvētkos:  
3.1.4.1.pašu audzētu ziedu tirdzniecība (uzrādot dokumentu par zemes īpašuma vai nomas tiesībām)5.00 euro
3.1.4.2.iepirktu ziedu tirdzniecība15.00 euro
3.1.5.puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas1.00 euro15.00 euro
3.1.6.augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu5.00 euro75.00 euro
3.1.7.mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas3.00 euro45.00 euro
3.1.8.pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības  izstrādājumus3.00 euro45.00 euro
3.1.9.pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu3.00 euro45.00 euro
3.1.10.lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus5.00 euro75.00 euro
3.1.11.pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus5.00 euro75.00 euro
3.1.12.alu un citus alkoholiskos dzērienus8.00 euro120.00 euro
3.1.13.tabakas izstrādājumus7.00 euro105.00 euro
3.1.14.rūpnieciski ražotas nepārtikas preces5.00 euro75.00 euro
3.1.15.lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām)3.50 euro52.50 euro
3.1.16.grāmatas, preses izdevumi5.00 euro50.00 euro
3.1.17.savvaļas augu, ogu, sēņu un riekstu tirdzniecība1.00 euro15.00 euro
3.2.Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos, izbraukuma tirdzniecības vietās un masu pasākumos, tirgojot:Uz visu pasākuma laiku
3.2.1.pašu ražoto lauksaimniecības produkciju5.00 euro
3.2.2.izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus6.00 euro
3.2.3.puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas2.00 euro
3.2.4.augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu10.00 euro
3.2.5.mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas5.00 euro
3.2.6.pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu6.00 euro
3.2.7.lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus5.00 euro
3.2.8.pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības  izstrādājumus5.00 euro
3.2.9.pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus10.00 euro
3.2.10.alu un citus alkoholiskos dzērienus15.00 euro
3.2.11.tabakas izstrādājumus20.00 euro
3.2.12.rūpnieciski ražotas nepārtikas preces20.00 euro
3.2.13.rūpnieciski ražotas pārtikas preces7.00 euro
3.2.14.lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām)5.00 euro
3.2.15.grāmatas, preses izdevumi1.50 euro
3.2.16.loterijas biļetes10.00 euro
3.3.Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās ar eglītēm, par vienu dienu (Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas laikā)5.00 euro
3.4.Ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kurā neietilpst alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība:40.00 euro gadā
3.5.Ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kurā ietilpst alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība:100.00 euro gadā

(Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

3.5.1Nodevas likme sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās:DienāMēnesī
3.5.11.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana5 euro30 euro
3.5.12.ja kopā ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem tiek tirgots alkohols10 euro50 euro

(Gulbenes novada domes 09.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

3.6. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – nodeva) maksātāji ir fiziskas, juridiskas personas, kas veic tirdzniecību publiskā vietā Gulbenes novadā, atbilstoši Gulbenes novada pašvaldības izsniegtajai atļaujai.

(Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

3.7. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.

(Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

3.8. No nodevas tiek atbrīvoti I un II grupas invalīdi.

(Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

3.9. Nodevu par tirdzniecību vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās nemaksā, ja tirdzniecība vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšana notiek uz privātpersonu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes, izņemot valsts un pašvaldības zemi.

(Gulbenes novada domes 09.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

3.10. Nodeva pilnā apmērā iemaksājama Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetā pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.

(Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

3.11. Par maksājuma dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums pilnā apjomā saņemts Gulbenes novada pašvaldības bankas kontā. Visas ar naudas pārskaitījumiem saistītās izmaksas (bankas pakalpojumi un komisijas) sedz nodevas maksātājs.

(Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

3.12. Nodeva ieskaitāma Gulbenes novada pašvaldības norēķinu kontā vai skaidrā naudā kasē. Maksājuma uzdevumā par ielu tirdzniecības atļauju norādot maksājuma mērķi: atļauja ielu tirdzniecībai.

(Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

3.13. Veikt tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

(Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

3.14. Administratīvo pārraudzību un kontroli par šo saistošo noteikumu ievērošanu veic pilsētās pārvaldes un pagastu pārvalžu vadītāji vai to pilnvarotas personas.

(Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

3.15. Anulējot tirdzniecības atļauju, iekasētā nodeva netiek atmaksāta.

(Gulbenes novada domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

4. Nodevas par dzīvnieku turēšanu
Nr.p.k.Nodevas objektsLikme
4.1.Par suni gadā€ 2.85
4.2.Par kaķi gadā€ 1.42

(Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

4.3. Nodevas maksātāji ir personas, kuras tur mājdzīvniekus Gulbenes pilsētas teritorijā.

4.4. No ikgadējās suņu un kaķu turēšanas nodevas ir atbrīvotas valsts iestādes, kurās tiek audzēti un uzturēti dienesta suņi.

(Gulbenes novada domes 27.12.2012. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā, kas grozīta ar 30.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

4.5. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 27.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

4.6. Nodeva iemaksājama Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.

5. Nodeva par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Gulbenes novadā

(Nodaļa svītrota ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.1. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.2. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.3. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.4. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.5. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.6. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.7. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.8. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.9. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.10. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.11. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.12. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.13. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.14. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

5.15. (Svītrots ar Gulbenes novada domes 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

6. Nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu
Nr.p.k.Nodevas objektsLikme
6.1.Novada un pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem līdz 100 eksemplāriem€ 9.96
6.2.Novada un pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem€ 21.34
6.3.Pilsētas simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos patstāvīgi gada laikā€ 71.14

(Gulbenes novada domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

6.4. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura izmanto pašvaldības simboliku. Novada un pilsētas simboliku var izmantot fiziskas vai juridiskas personas pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas un tikai atļaujā noteiktajā kārtībā, ko izsniedz Gulbenes novada domes izpilddirektors.

Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms atļaujas izsniegšanas.

(Numerācija grozīta ar Gulbenes novada domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

6.5. Nodeva par simbolikas izmantošanu netiek iekasēta no pašvaldības iestādēm, sabiedrības, kura izveidota pašvaldības pastāvīgo funkciju veikšanai.

(Numerācija grozīta ar Gulbenes novada domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

6.6. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.

(Numerācija grozīta ar Gulbenes novada domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

6.7. Nodeva iemaksājama Gulbenes novada domes vai attiecīgo pārvalžu pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.

(Numerācija grozīta ar Gulbenes novada domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

7. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

(Nodaļa Gulbenes novada domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

Nr.p.k.

Nodevas objekts

Nodevas likme, euro
Fiziskām personāmJuridiskām personām
7.1.Par būvatļaujas saņemšanu:
7.1.1.Mazstāvu dzīvojamās ēkas un palīgēkas, atsevišķi dzīvokļi35,0070,00
7.1.2.Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas45,0090,00
7.1.3.Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti līdz 250 m245,0090,00
7.1.4.Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti virs 250 m275,00150,00
7.1.5.Komunālie un ražošanas objekti75,00150,00
7.1.6.Inženierbūves45,0090,00
7.2.Būvniecības ieceres akceptēšana, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā20,0040,00
7.3.Būvniecības ieceres akceptēšana, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē20,0040,00

(Gulbenes novada domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

7.4. Nodeva par būvatļaujas izdošanu maksājama 50 % apmērā pirms būvatļaujas saņemšanas Gulbenes novada būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50 % no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas Gulbenes novada būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Persona ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā (pirmajā maksājumā). Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto nodevu neatmaksā.

(Gulbenes novada domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

7.5. Nodeva par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, maksājama līdz būvniecības ieceres akceptēšanai. Ja Gulbenes novada būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu tiek atmaksāta. Ja paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē noteiktā būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto pašvaldības nodevu neatmaksā.

(Gulbenes novada domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

7.5.1 No nodevas par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, tiek atbrīvotas personas, kuras būvvaldē ir iesniegušās būvniecības ieceres iesniegumu par pieslēgšanos centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam.

(Gulbenes novada domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

7.6. No nodevas samaksas tiek atbrīvotas personas, ja būvniecības objektu finansē par Gulbenes novada domes līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

(Gulbenes novada domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

7.7. No nodevas samaksas atbrīvo daudzbērnu ģimenes, politiski represētās personas, kā arī personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kuras uzrāda personas tiesisko statusu apliecinošus dokumentus, gadījumos, kad attiecīgais pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašumu uzturēšanai.

(Gulbenes novada domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

7.8. Nodeva iemaksājama Gulbenes novada domes pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.

(Gulbenes novada domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

7.9. Saistošo noteikumu 7. punkta izpildi kontrolē Gulbenes novada būvvaldes vadītājs, bet metodisko darbību, kas saistīta ar nodevas maksājuma iekasēšanu – Gulbenes novada Finanšu un ekonomikas nodaļa.

(Gulbenes novada domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

8. Nodevu likme par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā

(Nodaļa Gulbenes novada domes 23.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

Nr.p.k.Nodevas objektsSumma, euro
8.1.Pašu darināti adījumi, tamborējumi, rotas lietas, tekstilizstrādājumi, ziepes, sveces, rotaļlietas, adventes vainagi u.c. – tirdzniecības vieta līdz 3 m3,00
8.2.Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi (gleznas, keramika, koka izstrādājumi, metālkalumi, sudraba rotas lietas u.c.) – tirdzniecības vieta līdz 3 m5,00
8.3.Grāmatas un preses izdevumi – tirdzniecības vieta līdz 3 m2,00
8.4.Pašu audzēti puķu dēsti, sīpolpuķes, dēsti, grieztie ziedi u.c. –tirdzniecības vieta līdz 3 m3,00
8.5.Puķes podos – tirdzniecības vieta līdz 3 m5,00
8.6.Augļu koku un ogulāju, dekoratīvo koku un krūmu stādi – tirdzniecības vieta līdz 3 m7,00
8.7.Pašu ražoti lauksaimniecības produkti (dārzeņi, augļi, ogas, medus u.c.) – tirdzniecības vieta līdz 3 m3,00
8.8.Pašu ražota pārtikas produkcija (siers, maize, smalkmaizītes, sulas, tējas, garšvielas, sukādes, čipši u.c.) – tirdzniecības vieta līdz 3 m4,00
8.9.Zivis un zivju produkti (žāvētas zivis, konservi u.c.) – tirdzniecības vieta līdz 3 m10,00
8.10.Pašu ražota gaļas produkcija (žāvējumi, desas u.c.) – tirdzniecības vieta līdz 3 m10,00
8.11.Pašu ražots alus un citi alkoholiskie dzērieni – tirdzniecības vieta līdz 3 m10,00
8.12.Lauksaimniecības un mājas dzīvnieki – tirdzniecības vieta līdz 3 m5,00

(Gulbenes novada domes 23.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

8.13. Pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā" iekasē Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs".

(Gulbenes novada domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

9. Saistošo noteikumu 3. un 8. punktu nepiemēro no 2020. gada 12. marta līdz 2021. gada 31. decembrim. Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks un Gulbenes novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa nodrošina samaksātās nodevas par periodu no 2020. gada 12. marta līdz 2021. gada 31. decembrim atmaksu kontā, no kura tā saņemta, ja iemaksa veikta ar pārskaitījumu no bankas norēķinu konta, vai atbilstoši personas iesniegumam, kurā norādīts norēķinu konts.

(Gulbenes novada domes 11.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā, kas grozīta ar 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

Sēdes vadītāja S. Daudziņa
04.06.2021