Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 34

Gulbenē 2015. gada 23. decembrī

Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"

APSTIPRINĀTI ar Gulbenes novada domes
2015. gada 23. decembra sēdes Nr. 27, 19. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta trešo daļu,
"Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu,
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 9., 10. punktu un
2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 12., 16.1punktu

Izdarīt pašvaldības Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (Gulbenes Novada Ziņas, 2009. gads, Nr. 3) šādu grozījumu:

IZTEIKT 8. nodaļu šādā redakcijā:

"8. Nodevu likme par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā"

Nr.p.k. Nodevas objekts Summa, euro
8.1. Pašu darināti adījumi, tamborējumi, rotas lietas, tekstilizstrādājumi, ziepes, sveces, rotaļlietas, adventes vainagi u.c. - tirdzniecības vieta līdz 3 m 3,00
8.2. Pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi (gleznas, keramika, koka izstrādājumi, metālkalumi, sudraba rotas lietas u.c.) - tirdzniecības vieta līdz 3 m 5,00
8.3. Grāmatas un preses izdevumi - tirdzniecības vieta līdz 3 m 2,00
8.4. Pašu audzēti puķu dēsti, sīpolpuķes, dēsti, grieztie ziedi u.c. -tirdzniecības vieta līdz 3 m 3,00
8.5. Puķes podos - tirdzniecības vieta līdz 3 m 5,00
8.6. Augļu koku un ogulāju, dekoratīvo koku un krūmu stādi - tirdzniecības vieta līdz 3 m 7,00
8.7. Pašu ražoti lauksaimniecības produkti (dārzeņi, augļi, ogas, medus u.c.) - tirdzniecības vieta līdz 3 m 3,00
8.8. Pašu ražota pārtikas produkcija (siers, maize, smalkmaizītes, sulas, tējas, garšvielas, sukādes, čipši u.c.) - tirdzniecības vieta līdz 3 m 4,00
8.9. Zivis un zivju produkti (žāvētas zivis, konservi u.c.) - tirdzniecības vieta līdz 3 m 10,00
8.10. Pašu ražota gaļas produkcija (žāvējumi, desas u.c.) - tirdzniecības vieta līdz 3 m 10,00
8.11. Pašu ražots alus un citi alkoholiskie dzērieni - tirdzniecības vieta līdz 3 m 10,00
8.12. Lauksaimniecības un mājas dzīvnieki - tirdzniecības vieta līdz 3 m 5,00

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

 

Gulbenes novada domes 2015. gada 23. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 23.12.2015. saistošajos noteikumos Nr. 34 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nepieciešams grozīt 8. nodaļu. Grozījumi saistošajos noteikumos tiek ieviesti, lai uzlabotu pašvaldības "Zaļā tirdziņa" organizatorisko darbību un efektīvāk veiktu pašvaldības nodevu iekasēšanu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 15. punktu. Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt pašvaldības nodevu, tirdzniecībai publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā".

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai darbavietas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Pašvaldības nodevas mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus pašvaldības budžetā no pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas, afišas, sludinājuma vai pirmsvēlēšanu aģitācijas materiāliem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz personām, kuras vēlas nodarboties ar ielu tirdzniecību pašvaldības rīkotajā "Zaļajā tirdziņā".
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada domē un Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.
7. Cita informācija Nav.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis

21.01.2016