Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Gulbenē 2010. gada 25. februārī

Grozījumi Gulbenes novada 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"

Apstiprināti Gulbenes novada domes
2010. gada 25. februāra sēdē Nr. 2, 34. §

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta trešo daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
10. panta trešo daļu, 12. panta pirmo daļu

Izdarīt šādus grozījumus Gulbenes novada 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā":

1. Izteikt jaunā redakcijā noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu:

"Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. panta trešo daļu, 12. panta pirmo daļu".

2. Papildināt noteikumu 1. punktu aiz vārdiem "novada domes" ar vārdiem "un tās iestāžu".

3. Izslēgt noteikumu 2.1.4. punktā vārdus "par dienu" un skaitli "50.00" aizstāt ar "5.00 stundā".

4. Aizstāt noteikumu 2.3. punktā vārdus "domes izpilddirektors" ar vārdiem "pārvalžu vadītāji".

5. Izslēgt noteikumu 3.1. punktā vārdu "vienreizēja" un papildināt šo punktu aiz vārda "vietā" ar vārdiem "par vienu dienu".

6. Papildināt noteikumu 3.8. punktu ar otro daļu šādā redakcijā:

"No nodevas maksāšanas dome atbrīvo:

6.8.1. gadatirgus rīkotājus un dalībniekus;

6.8.2. izbraukuma tirdzniecības dalībnieku gan pilsētas, gan pagasta teritorijā, ja tiek tirgota pašu ražota vai iegūta produkcija."

7. Aizstāt noteikumu 5.8. punktā vārdu "izpilddirektors" ar vārdiem "pārvalžu vadītāji".

8. Precizēt noteikumu 5. punkta numerāciju.

9. Precizēt noteikumu 6. punkta numerāciju.

Sēdes vadītāja S. Daudziņa

23.03.2010