Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Gulbenē 2013. gada 24. oktobrī (prot. Nr. 16, 23. §)

Grozījumi Gulbenes novada 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta trešo daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
10. panta trešo daļu, 12. panta pirmo daļu

1. Izdarīt pašvaldības domes 2009. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" (Gulbenes Novada Ziņas, 2010. gads, Nr. 4) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 1. punkta tabulu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Nodevas objekts Likme
1.1. Apliecināts Domes sēdes protokola punkta izraksts trešajai personai € 4,27
1.2. Apliecināta Domes sēdes protokola kopija € 14,23
1.3. Atkārtots Domes sēdes protokola punkta izraksts € 4.27
1.4. Apliecināts Domes komitejas protokola punkta izraksts trešajai personai € 1.42
1.5. Domes izstrādāta dokumenta (saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, instrukciju u.c.) apliecinātas kopijas € 7.11
1.6. Izziņa € 1.42
1.7. Raksturojums vai rekomendācija € 2.85
1.8. Citi novada domes izstrādāti oficiālie dokumenti € 4.27
1.9. Dokumenti no Gulbenes novada domes arhīva € 1.42

1.2. Izteikt 2. punkta tabulu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Nodevas objekts Likme
2.1. Nodeva par izklaidējoša pasākuma sarīkošanu publiskā vietā:
2.1.1. ja tas satur sporta un fizisko aktivitāšu elementus, par dienu; € 14.27
2.1.2. par atrakcijām, par dienu: € 21.34
2.1.3. par atrakcijām, ja atrakciju skaits pārsniedz 5 vienības, par dienu; € 106.72
2.1.4. par pārējiem koncertiem, komerciāliem pasākumiem, stundā € 7.11

1.3. Izteikt 3. punkta tabulu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Nodevas objekts Nodeva
3.1. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu publiskās vietās, pa vienu dienu, tirgojot:  
3.1.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju € 1.42
3.1.2. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus € 2.85
3.1.3. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus € 1.42
3.1.4. puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas € 0.71
3.1.5. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu € 2.85
3.1.6. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas € 2.85
3.1.7. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus € 1.42
3.1.8. mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētās meža atjaunošanai) € 2.85
3.1.9. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu € 2.85
3.1.10. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus € 2.85
3.1.11. pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus € 2.85
3.1.12. alu un citus alkoholiskos dzērienus € 7.11
3.1.13. tabakas izstrādājumus € 7.11
3.1.14. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces € 3.56
3.1.15. lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām) € 3.56
3.1.16. grāmatas, preses izdevumi € 1.42
3.2. Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos, izbraukuma tirdzniecības vietās un masu pasākumos, pa vienu dienu, tirgojot:  
3.2.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju € 2.85
3.2.2. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus € 5.69
3.2.3. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus € 2.85
3.2.4. puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas € 1.42
3.2.5. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu € 5.69
3.2.6. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas € 4.27
3.2.7. mežu reproduktīvo materiālu (sēklas, sējeņi, stādi, mežeņi un augu daļas, kas paredzētās meža atjaunošanai) € 2.85
3.2.8. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu € 5.69
3.2.9. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus € 7.11
3.2.10. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus € 2.85
3.2.11. pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus € 7.11
3.2.12. alu un citus alkoholiskos dzērienus € 14.23
3.2.13. tabakas izstrādājumus € 14.23
3.2.14. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces € 14.23
3.2.15. rūpnieciski ražotas pārtikas preces € 7.11
3.2.16. lietotas personiskās mantas (izņemot autortiesību un blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām) € 5.69
3.2.17. grāmatas, preses izdevumi € 1.42
3.2.18. loterijas biļetes € 14.23
3.3. nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās ar eglītēm, pa vienu dienu (Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas laikā) € 2.85
3.31 Ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kurā neietilpst alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība:  
  1) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz vienam gadam € 38.42
  2) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz diviem gadiem € 57.63
  3) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz trīs gadiem € 76.84
  4) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz četriem gadiem € 96.04
  5) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz pieciem gadiem € 115.25
3.3.2 Ielu tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kurā ietilpst alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība:  
  1) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz vienam gadam € 96.04
  2) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz diviem gadiem € 144.07
  3) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz trīs gadiem € 192.08
  4) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz četriem gadiem € 240.11
  5) ja atļauja ielu tirdzniecībai izsniegta līdz pieciem gadiem € 288.13

1.4. Izteikt 4. punkta tabulu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Nodevas objekts Likme
4.1. Par suni gadā € 2.85
4.2. Par kaķi gadā € 1.42

1.5. aizstāt 5.2. apakšpunktā lata apzīmējumu un skaitli "Ls 5" ar apzīmējumu un skaitli "€ 7.11";

1.6. izteikt 6. punkta tabulu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Nodevas objekts Likme
6.1. Novada un pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem līdz 100 eksemplāriem € 9.96
6.2. Novada un pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem € 21.34
6.3. Pilsētas simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos patstāvīgi gada laikā € 71.14

1.7. izteikt 7. punkta tabulu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Nodevas objekts Pilna nodevas objekta likme Pēc pozitīvas būvvaldes atzinuma /plānošanas un arhitektūras uzdevums/ saņemšanas būvprojektēšanai Saņemot būvatļauju
Fiziskas personas Juridiskas personas Fiziskas personas Juridiskas personas Fiziskas personas Juridiskas personas
7.1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas un palīgēkas, atsevišķi dzīvokļi € 21.34 € 64.03 € 8.54 € 25.61 € 12.81 € 38.42
7.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas € 42.69 € 128.06 € 17.07 € 51.22 € 25.61 € 76.84
7.3. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti līdz 250 m2 € 42.69 € 128.06 € 17.07 € 51.22 € 25.61 € 76.84
7.4. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objekti virs 250 m2 € 71.14 € 213.43 € 28.46 € 85.37 € 55.49 € 128.06
7.5. Komunālie un ražošanas objekti € 71.14 € 213.43 € 28.46 € 85.37 € 42.69 € 128.06
7.6. Dabas pamatnes, pilsētas ainavu veidojošie objekti, mazās arhitektūras formas € 21.34 € 64.03 € 8.54 € 25.61 € 12.81 € 38.42
7.7. Inženierbūves € 42.69 € 128.06 € 17.07 € 51.22 € 25.61 € 76.84

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Stepanovs

01.01.2014